Skip to content

Книга обліку особових справ педагогічних працівників

Скачать книгу книга обліку особових справ педагогічних працівників doc

Особова справа працівника — це сукупність документів, які містять в собі біографічні дані працівника, відомості щодо його освіти, роботи до прийняття до навчального закладу, відомості про військову службу, сімейний стан, місце проживання, відомості про державні нагороди (відзнаки), накладення і зняття стягнень, а також інші документи, зокрема накази, характеристики тощо.  Облікові документи з особового складу, зокрема, особова справа, дуже важливі для визначення стажу роботи щодо призначення пенсій, при оформленні дубліката трудової книжки в разі її втрати або в інших випадках.  Кожній особовій справі надається порядковий номер, що відповідає номеру у штатно-посадовій книзі.

Перелік документів особової справи працівника: доповнення до особового листка з обліку кадрів; особовий листок з обліку кадрів (з фото працівника розміром 4х6 см); автобіографія; копії документів про освіту, вчений ступінь, підвищення кваліфікації, перепідготовку тощо; перелік наукових праць (для працівників, які мають учений ступінь чи звання); характеристики (різного роду), відгуки чи рекомендаційні листи; документи, на основі яких видаються накази про призначення, переведення, звільнення працівника (заява,контракт, подання, листи про переведення тощо); копії наказів (розпоряджень) про прийн.

Вимоги до оформлення особового листка з обліку кадрів та анкети. Правила написання: автобіографії, резюме, характеристики. Особисті офіційні документи. Підготовка та передання особових справ та карток на архівне зберігання. - Особові справи працівників (порядок оформлення та зберігання, відповідність кількості справ чисельному складу працівників). - Книга обліку робочого часу під час канікул та карантинів педагогічних працівників (своєчасність ведення); - Книга обліку робочого часу техперсоналу (своєчасність ведення);.

- Нагородження працівників. Книга обліку нагороджень та заохочень працівників (своєчасність заповнення Книги; періодичність нагородження працівників). - Книга обліку працівників, які працюють за строковим трудовим договором (кількість працівників, які працюють за строковим договором, своєчасність з.

Особові справи учнів. 3 роки після закінчення. Книги обліку та видачі (реєстрації) свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту, золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

75 років. Книга обліку бланків трудових книжок і вкладок до них. 3 роки. Журнали обліку видачі трудових книжок і вкладок до них. 50 років. Правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закл   Матеріали організації та проведення атестації педагогічних працівників (списки членів, протоколи засідань, рішення. Особова справа (досьє) – це відбір різних документів, які характеризують біографічні, ділові й особисті якості працівника. Вона необхідна для вивчення, відбору й використання персоналу в навчальному закладі.  Особову справу працівника комплектують із таких документів: опис документів; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; копії документів про освіту; заява про приймання на роботу; копії документів про призначення на посаду; атестаційні листи; копії наказів про заохочення і покарання; витяги з розпорядчих документів про призначення, переведення, звільнення.

Особовий листок або картка з обліку кадрів є одним із основних документів у особовій справі. Особова справа працівника — це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості.

Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться вивчення, добір та використання кадрів управління. Особову справу оформлюють після прийняття працівників на роботу.

Особові справи можна заводити на всіх працівників навчального закладу, але частіше їх заводять лише на адміністраторів, спеціалістів та матеріально відповідальних осіб.

У навчальних закл. · книга обліку педагогічних працівників (зберігається 50 років); · трудові книжки працівників; · книга обліку руху трудових книжок (Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня р.

N ) (зберігається 50 років);; · особові документи працівників (заяви про прийняття на роботу, звільнення чи переміщення, автобіографія, а також документи особової справи, що характеризують ділові та моральні якості працівника); · особові картки П-2; · графік відпусток.

rtf, fb2, rtf, doc